fbpx
Monika Wiśniewska Polski Counselling Terapia - Polski Psycholog w Berkshire & Online

Cyfrowy plac zabaw: jaką rolę w życiu Twojego dziecka pełni telefon komórkowy?

W dzisiejszym szybko rozwijającym się krajobrazie technologicznym, coraz bardziej powszechne staje się zachęcanie dzieci w młodym wieku do korzystania z telefonów komórkowych. Czy to dla rozrywki, edukacji czy po prostu pozostania w kontakcie, smartfony bezpardonowo wkomponowały się w nasze codzienne życie. Jednakże implikacje tego wczesnego kontaktu z urządzeniami mobilnymi stawiają ważne pytania dotyczące rozwoju psychologicznego i dobrostanu naszych dzieci.

Chociaż istnieją niewątpliwe korzyści z wprowadzania technologii w świat dziecka, istotne jest rozpoznanie potencjalnych wad i konsekwencji, jakie się z tym wiążą. Zagłębmy się więc w wpływ i konsekwencje korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych od najmłodszego wieku.

Kroki milowe w rozwoju: Dzieciństwo to kluczowy okres dla rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego. Nadmierny dostęp do ekranu telefonu,  może zakłócić rozwój niezbędnych umiejętności nabywanych w dzieciństwie. Długie godziny spędzone na urządzeniach cyfrowych mogą utrudnić rozwój kluczowych umiejętności, takich jak rozwój mowy, umiejętności motoryczne oraz zdolność do skupienia uwagi i utrzymania jej.

Istotne jest to, że ludzkie relacje są fundamentalne dla zdrowego rozwoju, zwłaszcza w latach kształtowania się osobowości. Nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych może potencjalnie utrudniać bezpośrednie kontakty społeczne i zaburzać rozwój kluczowych umiejętności komunikacyjnych. Dzieci mogą mieć trudności z interpretacją komunikatów niewerbalnych, zrozumieniem subtelności społecznych oraz rozwijaniem empatii, gdy ich głównym sposobem interakcji jest interakcja za pomocą ekranu. Stała stymulacja dostarczana przez telefony komórkowe może wpływać na rozwój poznawczy w różnorodne sposoby. Dzieci mogą przyzwyczaić się do natychmiastowej gratyfikacji i mieć trudności z odkładaniem jej na później, co prowadzi do wyzwań w obszarach takich jak rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

Ponadto nadmierne spożywanie treści cyfrowych może ograniczać kreatywność i wyobraźnię, gdy bierny odbiór zastępuje aktywne zaangażowanie i eksplorację. Nadmierna ekspozycja na ekrany często wiąże się z siedzącym trybem życia, co może przyczyniać się do różnych problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, złe nawyki posturalne i zakłócenia snu. Emitowane przez ekrany niebieskie światło może zakłócać naturalny rytm snu organizmu, prowadząc do zaburzeń snu i zmęczenia, co negatywnie wpływa na ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie poznawcze dziecka.

Obecność telefonów komórkowych w dynamice rodzinnej może zmieniać relacje i interakcje między rodzicami a dziećmi. Rodzice mogą nieświadomie używać smartfonów jako sposobu na rozproszenie uwagi lub uspokojenie dziecka, co prowadzi do obniżenia jakości znaczących interakcji i okazji do rozwijania więzi z dziećmi. Ponadto nadmierne korzystanie przez rodziców z urządzeń mobilnych może ustanawiać przykład dla dzieci i utrwalać niezdrowe nawyki związane z ekranami w obrębie rodziny.

Adresowanie wpływu i konsekwencji korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych od młodego wieku wymaga wieloaspektowego podejścia, w którym uczestniczą rodzice, edukatorzy, decydenci polityczni i twórcy technologii. Rozmowa i zachęcanie do zdrowych nawyków korzystania z ekranu, promowanie alternatywnych form zabawy i interakcji, wspieranie otwartej komunikacji na temat korzystania z technologii oraz wdrażanie odpowiednich do wieku wytycznych są kluczowymi krokami w celu łagodzenia potencjalnych szkód i wspierania zrównoważonego stosunku do technologii w dzieciństwie.

Bibliografia:

  • King, D. L., Delfabbro, P. H., Wu, A. M. S., Doh, Y. Y., Kuss, D. J., Pallesen, S., … & Griffiths, M. D. (2020). Treatment of Internet gaming disorder: An international systematic review and CONSORT evaluation. Clinical Psychology Review, 77, 101865.
  • Lam, L. T., Peng, Z. W., Mai, J. C., & Jing, J. (2021). Factors Associated With Smartphone Addiction in Adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 24(2), 104–110.
Cookie Consent with Real Cookie Banner