fbpx
Monika Wiśniewska Polski Counselling Terapia - Polski Psycholog w Berkshire & Online

REGULAMI I WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Proszę zapoznaj się z regulaminem I zasadami korzystania z serwisu zanim zaczniesz z niego korzystać. Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, powstrzymaj się od korzystania z naszej strony.

ZASADY UMAWIANIA KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNEJ ONLINE.

Aby umówić konsultację on-line z psychologiem należy przejść do zakładki REZERWACJA ONLINE oraz wybrać dostępny termin konsultacji. Po wybraniu terminu nastąpi przekierowanie do płatności za pomocą systemu PayPal. Uiszczenie płatności jest warunkiem koniecznym do potwierdzenia i realizacji usługi.

ZASADY ODWOŁYWANIA KONSULTACJI.

Konsultacje można odwołać w dowolnym momencie do 24 godzin przed konsultacją. Pełna kwota zostanie zwrócona na konto w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że nastąpi zgoda na zmianę terminu konsultacji.  W tym celu należy skontaktować się mailowo z wykonawcą usługi na adres monika@psycholog-online.co.uk

Spotkania online odwołane w ciągu 24 godzin przed konsultacją nie zostaną refundowane, a możliwość skorzystania z promocyjnej ceny za pierwszą konsultację przepadnie. Link do anulowania konsultacji znajduje się w mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji na dany termin.

 

 

PUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE TREŚCI

Ta strona internetowa ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat lub tematy szeroko rozumianego zdrowia psychologicznego i nie jest wyczerpującym omówieniem takiego tematu (ów). W związku z tym informacje zawarte na tej stronie nie stanowią w żaden sposób porady psychologicznej, konsultacyjnej lub innej profesjonalnej porady, usługi lub umowy.

Materiały w tej Witrynie mogą zostać zmienione, usunięte lub zaktualizowane bez powiadomienia. Firma MW Counseling może dokonywać ulepszeń i/lub zmian w usługach opisanych w niniejszej Witrynie w dowolnym czasie bez powiadomienia o tych zmianach.

Dlatego zaleca się regularne przeglądanie niniejszego regulaminu i wszelkich innych powiadomień w Witrynie, aby być świadomym wszelkich takich zmian lub modyfikacji.

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy w naszej witrynie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

MW Counseling  jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na stronie www.psycholog-online.co.uk oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi. Wszystkie te prawa są zastrzeżone. Nie ma zgody na kopiowanie treści umieszczonych na naszej stronie, chyba że za wyraźną, pisemną zgodą autorów publikowanych na witrynie treści.

Dozwolone jest kopiowanie i pobranie fragmentów dowolnej strony z naszej witryny w celach osobistych.

Nie możesz w żaden sposób modyfikować wydrukowanych lub pobranych materiałów i nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów materiałów na naszej stronie musi być zawsze potwierdzony.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez zawartość naszej witryny, skontaktuj się z nami e-mailem podanym w zakładce „kontakt”.

Nie możesz w żaden sposób modyfikować wydrukowanych lub pobranych materiałów i nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

NASZA STRONA REGULARNIE ZMIENIA SIĘ

Regularnie aktualizujemy naszą witrynę i możemy w dowolnym momencie zmienić jej zawartość. Mamy prawo zawiesić dostęp do naszej strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Jeśli którykolwiek z materiałów na naszej stronie jest nieaktualny, nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takiego materiału.

INFORMACJE O TOBIE I TWOICH WIZYTACH NA NASZEJ STRONIE

Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

Naruszając ten przepis, popełniasz przestępstwo. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygaśnie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu „odmowa usługi”, wirusy lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem z naszej witryny lub do pobierania jakichkolwiek materiałów na niej zamieszczonych lub na dowolnej stronie z nią połączonej.

LINKI Z NASZEJ STRONY

Tam, gdzie nasza witryna zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Podczas uzyskiwania dostępu do obcej witryny za pośrednictwem naszej strony internetowej, zalecamy sprawdzenie ich warunków użytkowania i polityki prywatności, aby zapewnić zgodność i określić, w jaki sposób mogą wykorzystywać Twoje dane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności jest częścią i podlega niniejszym warunkom użytkowania.

ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA STRONY

 Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę i zwracać uwagę na wszelkie zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą być również zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

WĄTPLIWOŚCI I REKLAMACJE

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakichkolwiek materiałów na naszej stronie lub chciałbyś złożyć skargę, skontaktuj się z nami przez e-mail lub napisz na adres monika@psycholog-online.co.uk

Cookie Consent with Real Cookie Banner