fbpx
Monika Wiśniewska Polski Counselling Terapia - Polski Psycholog w Berkshire & Online

Holistyczne rozumienie wzajemności zdrowia psychicznego i fizycznego

Związek między umysłem a ciałem był intensywnie badany przez lata, i chociaż wciąż pozostaje wiele do odkrycia, pojawiła się koncepcja, że problemy ze zdrowiem psychicznym mogą objawiać się dolegliwościami fizycznymi. Koncepcja ta podważa dotychczasowe myślenie o zdrowiu psychicznym i prezentuje nowe podejście do leczenia.

Przez lata problemy ze zdrowiem psychicznym były traktowane oddzielnie od problemów ze zdrowiem fizycznym. Specjaliści ds. zdrowia psychicznego koncentrują się na interwencjach psychologicznych, takich jak terapia i leki, podczas gdy specjaliści ds. zdrowia fizycznego koncentrują się na diagnozowaniu i leczeniu chorób fizycznych. Jednak ostatnie badania sugerują, że to podejście jest zbyt wąskie.

Jedno z badań opublikowanych w Journal of Psychosomatic Research wykazało, że stres psychiczny był związany ze zwiększonym ryzykiem chorób fizycznych, w tym chorób serca, udaru mózgu i raka. Inne badanie opublikowane w Journal of the American Medical Association wykazało, że osoby z depresją częściej cierpią na przewlekły ból niż osoby bez depresji.

Badania te sugerują, że problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym nie są tak rozłączne, jak kiedyś myśleliśmy. Zamiast tego mogą być dwiema stronami tej samej monety. Kiedy doświadczamy stresu psychicznego, może to mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. I odwrotnie, kiedy doświadczamy problemów ze zdrowiem fizycznym, może to mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne.

Ta koncepcja nie jest nowa. W rzeczywistości starożytne praktyki lecznicze, takie jak tradycyjna medycyna chińska i ajurweda, od dawna rozpoznają związek między umysłem a ciałem. Praktyki te podkreślają znaczenie holistycznego podejścia do leczenia, a nie tylko skupianiu się na leczeniu objawów fizycznych lub psychicznych.

"Badania wykazały to, co klinicyści obserwowali od wieków: problemy ze zdrowiem psychicznym są powiązane z wieloma problemami ze zdrowiem fizycznym"

Co to oznacza dla współczesnej medycyny? Oznacza to, że musimy przyjąć bardziej holistyczne podejście do zdrowia. Musimy zdać sobie sprawę, że problemy ze zdrowiem psychicznym mogą objawiać się dolegliwościami fizycznymi i odwrotnie..

Takie podejście zostało już przyjęte przez wielu pracowników służby zdrowia. Na przykład medycyna integracyjna łączy tradycyjną medycynę zachodnią z terapiami uzupełniającymi i alternatywnymi. Uznaje i podkreśla związek między umysłem a ciałem.

Oczywiście, takie podejście wiąże się z wyzwaniami. Jednym z wyzwań jest piętno, które wciąż otacza problemy ze zdrowiem psychicznym. Wiele osób waha się przed szukaniem pomocy ponieważ boją się oceny lub stygmatyzacji. Może to prowadzić do opóźnień w leczeniu, co może zaostrzyć doświadczany problem.

Kolejnym wyzwaniem jest brak integracji usług w zakresie zdrowia. Wiele systemów opieki zdrowotnej nadal działa w odseparowaniu, a usługi w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego nie są łączone. Może to utrudnić pacjentom otrzymanie zintegrowanej opieki, której potrzebują.

Pomimo tych wyzwań koncepcja, zgodnie z którą problemy ze zdrowiem psychicznym mogą objawiać się dolegliwościami fizycznymi, stanowi ekscytujące nowe podejście w opiece zdrowotnej. Rozpoznając związek między umysłem a ciałem i lecząc w podejściu holistycznym, możemy poprawić wyniki zdrowotne i zapewnić lepszą opiekę naszym pacjentom.

Bibliografia:
  1. Rugulies, R. (2002). Depression as a predictor for coronary heart disease: a review and meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 23(1), 51-61.

  2. Bair, M. J., Robinson, R. L., Katon, W., & Kroenke, K. (2003). Depression and pain comorbidity: a literature review. Archives of Internal Medicine, 163(20), 2433-2445.

  3. Jonas, W. B., Levin, J. S., & Chopra, D. (2009). Integration of healthcare: pursuing a comprehensive healthcare system. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15(2), 109-114.

  4. Sierpina, V. S., & Astin, J. A. (2007). Integrative medicine and the health of the public: a summary of the American College of Physicians’ sixth annual Joseph F. Boyle lecture. American Journal of Medical Quality, 22(5), 411-415.

Cookie Consent with Real Cookie Banner