fbpx
Monika Wiśniewska Polski Counselling Terapia - Polski Psycholog w Berkshire & Online

Mózg nastolatka – Rozplątywanie Tajemnic Zachowań i Rozwoju

Rodzice nastolatków często mierzą się z nie lada wyzwaniem: trudnym do wytrzymania i zmiennym zachowaniem swojego dziecka. Często są to zmiany nagłe, impulsywne i trudno przewidywalne. Rodzicom trudno się pogodzić z tym, że komunikacja z dojrzewającym dzieckiem staje się wyzwaniem, a wszelkie próby nawiązania rozmowy często kończą się nieporozumieniami. Dlaczego rodzicom tak trudno czasem zrozumieć zachowanie swojego dojrzewającego dziecka?

Adolescencja to krytyczna faza, oznaczona głębokimi zmianami fizycznymi, emocjonalnymi i poznawczymi. Mózg nastolatka, przechodzący niezwykłą transformację, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zachowań. Zrozumienie skomplikowanej relacji między rozwojem mózgu a zachowaniami jest istotne dla rozwikłania tajemnicy adolescencji.

Rozwój Mózgu u Nastolatków:

Mózg ludzki ulega znacznemu rozwojowi podczas adolescencji, zwłaszcza w obszarach związanych z kontrolą impulsów, regulacją emocji i podejmowaniem decyzji. Badania neurologiczne, takie jak praca Steinberga (2008), ujawniają, że kora przedczołowa, odpowiedzialna za funkcje wykonawcze, przechodzi znaczącą zmianę w okresie nastoletnim. Ten rozwój jest kluczowy dla myślenia wyższego rzędu, planowania i oceny konsekwencji w późniejszym życiu.

Wpływ na Zachowanie:

Dojrzewanie kory przedczołowej nie zachodzi jednorodnie, co prowadzi do ciekawej dynamiki, w której obszary związane z emocjami i impulsywnością, takie jak ciało migdałowate, rozwijają się szybciej niż kora przedczołowa, odpowiedzialna między innymi za planowanie działania i konsekwencji. To asynchroniczne dojrzewanie może przyczynić się do zwiększonych reakcji emocjonalnych i zwiększonego podejmowania ryzyka przez nastolatków (Casey et al., 2008).

Nastolatki mogą wykazywać impulsywność, poszukiwać wrażeń i tendencję do priorytetowania nagród krótkoterminowych nad konsekwencjami długoterminowymi. Można to zaobserwować w ich decyzjach dotyczących nauki, interakcji społecznych oraz zachowań ryzykownych, takich jak eksperymentowanie z substancjami czy uczestnictwo w działaniach związanych z poszukiwaniem emocji (Steinberg, 2010).

Wpływ Środowiska i Społeczeństwa:

Podczas gdy rozwój mózgu odgrywa istotną rolę, wpływy społeczne i środowiskowe również mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu zachowań nastolatków. W szczególności grupa rówieśnicza staje się potężną siłą w okresie adolescencji, wpływając na podejmowanie decyzji i możliwe zachowania ryzykowne (Albert & Steinberg, 2011).

Nastolatki są wyjątkowo wrażliwe na nagrody społeczne, szukają akceptacji i uznania wśród swoich rówieśników. To dążenie do społecznej więzi czasem może zastąpić racjonalne procesy podejmowania decyzji, prowadząc do zachowań, które mogą wydawać się impulsywne czy ryzykowne. Zrozumienie tych społecznych dynamik jest istotne dla nauczycieli, rodziców i opiekunów, aby opracować skuteczne interwencje i systemy wsparcia.

Konsekwencje Edukacyjne:

Spojrzenie na rozwój mózgu nastolatków ma istotne implikacje dla edukacji. Rozpoznanie zróżnicowania funkcji poznawczych wśród nastolatków może dostarczyć informacji potrzebnych do opracowania strategii nauczania dostosowanych do różnych stylów uczenia się. Ponadto, rozwijanie funkcji wykonawczych poprzez interwencje edukacyjne może poprawić umiejętności podejmowania decyzji i kontrolowania impulsów (Luna et al., 2010).

Rola Rodziców i Nauczycieli:

Zrozumienie wzajemnych relacji między rozwojem mózgu a zachowaniami umożliwia rodzicom i nauczycielom dostarczenie odpowiednich wskazówek i wsparcia. Ustanowienie otwartych kanałów komunikacyjnych i pomoc nastolatkom w rozwijaniu skutecznych mechanizmów radzenia sobie może przyczynić się do ogólnego dobrostanu młodzieży.

Spokojnie, to minie… Mózg człowieka osiąga dojrzałość około 25 roku życia.

Mózg nastolatka, podczas skomplikowanej i dynamicznej transformacji, istotnie wpływa na zachowanie naszych dzieci. Asynchroniczny rozwój kory przedczołowej i obszarów związanych z emocjami przyczynia się do unikalnych wyzwań, przed jakimi stają nastolatki oraz ich rodzice. Rozpoznanie roli rozwoju mózgu, wraz z czynnikami społecznymi i środowiskowymi, jest kluczowe dla stworzenia wspierającego środowiska, gdy młodzież radzi sobie z wyzwaniami adolescencji. To co może rodziców uspokoić, to fakt, że jest to normalny proces zachodzący w życiu każdego człowieka, oraz że w większości przypadków zachowanie normalizuje się z upływem czasu. Im lepsza relacja w rodzinie i skuteczniejsza komunikacja, tym większe szanse, że ten ważny czas w życiu dziecka przebiegnie w sposób niezakłócający jego dojrzewanie. 

Bibliografia:

Casey, B. J., Jones, R. M., & Somerville, L. H. (2008). Braking and accelerating of the adolescent brain. Journal of Research on Adolescence, 18(1), 193-206.

Steinberg, L. (2008). A Social Neuroscience Perspective on Adolescent Risk-Taking. Developmental Review, 28(1), 78–106.

Steinberg, L. (2010). The influence of neuroscience on US Supreme Court decisions about adolescents’ criminal culpability. Nature Reviews Neuroscience, 11(3), 185-194.

Albert, D., & Steinberg, L. (2011). Peer Influences on Adolescent Risk Behavior. In B. B. Brown & M. Prinstein (Eds.), Encyclopedia of Adolescence (pp. 1903-1911). Academic Press

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner