fbpx
Monika Wiśniewska Polski Counselling Terapia - Polski Psycholog w Berkshire & Online

Wpływ technologii i social mediów na zdrowie psychiczne dzieci

W dzisiejszym społeczeństwie technologia i media społecznościowe stały się istotną częścią naszego codziennego życia. W szczególności dotyczy to dzieci, które dorastają w epoce cyfrowej, gdzie mają dostęp do urządzeń elektronicznych i platform mediów społecznościowych. Chociaż technologia przyniosła wiele korzyści, rosną obawy co do jej wpływu na dobrostan psychiczny dzieci.

Negatywny wpływ technologii i mediów społecznościowych na dobrostan psychiczny dzieci

Badania wykazały, że nadmierne korzystanie z technologii i mediów społecznościowych może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem psychicznym u dzieci, w tym lęku, depresji, problemów ze snem i obniżonej samooceny (1).

Platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram, Facebook i Snapchat, są zaprojektowane tak, aby uzależniać od ich korzystania, a dzieci mogą szybko zanurzyć się w tych platformach, co prowadzi do zwiększonego poczucia izolacji i niepokoju (2). Ponadto dzieci korzystające z social mediów częściej narażone są na zjawisko cyberprzemocy, która może znacząco wpłynąć na samopoczucie psychiczne dziecka (3)

Co więcej, technologia przyczyniła się do erozji umiejętności społecznych u dzieci. Wiele dzieci spędza godziny na urządzeniach elektronicznych, izolując się od rzeczywistych interakcji społecznych. Może to prowadzić do zmniejszenia umiejętności społecznych, co z kolei może znacząco wpływać na podwyższenie poziomu lęku i depresji, utrudniając im tworzenie znaczących relacji (4). Ponadto nadmierny czas spędzany przed ekranem został powiązany z problemami ze snem u dzieci, co może mieć negatywny wpływ na ich rozwój poznawczy i samopoczucie emocjonalne (5). 

"Dzieci, które spędzały więcej czasu grając w gry wideo, mają wyższy poziom depresji, lęku i fobii społecznej niż te, które spędzały mniej czasu grając w gry wideo."

Sposoby wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci

Istnieją różne sposoby wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i minimalizowania negatywnego wpływu technologii i mediów społecznościowych

  1. Ogranicz czas przed ekranem: Konieczne jest ustalenie granic i ograniczenie dzieciom czasu spędzanego przed ekranem. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, aby dzieci w wieku od 2 do 5 lat spędzały przed ekranem nie więcej niż godzinę dziennie, podczas gdy dzieci w wieku 6 lat i starsze nie powinny mieć więcej niż dwie godziny dziennie (6). Rodzice powinni również zachęcać dzieci do aktywności fizycznej i zabaw na świeżym powietrzu, co może poprawić ich samopoczucie psychiczne

  2. Monitoruj korzystanie z mediów społecznościowych: Rodzice powinni monitorować korzystanie sposobu w jaki ich dzieci korzystają z mediów społecznościowych. Rodzice powinni edukować dzieci o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyber nękaniem i nadmiernym korzystaniem z Internetu. Powinni również zachęcać swoje dzieci do angażowania się w pozytywne zachowania w Internecie i rozwijania zdrowych relacji.

  3. Zachęcaj do interakcji społecznych w prawdziwym życiu: Rodzice powinni zachęcać swoje dzieci do angażowania się w rzeczywiste interakcje społeczne, takie jak zabawa z przyjaciółmi, uprawianie sportu i dołączanie do klubów zainteresowań. Może to pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności społecznych i budowaniu znaczących relacji, co może poprawić ich samopoczucie psychiczne.

  4. Zbuduj wspierające środowisko: Rodzice powinni stworzyć wspierające środowisko dla swoich dzieci i zachęcać je do otwartej komunikacji. Dzieci powinny czuć się swobodnie, rozmawiając o swoich problemach z rodzicami lub opiekunami, którzy mogą zapewnić wsparcie emocjonalne i wskazówki.

  5. Szukaj profesjonalnej pomocy: Jeśli dziecko przejawia niezdrowe zachowania, rodzice powinni szukać profesjonalnej pomocy. Specjaliści ds. zdrowia psychicznego mogą zapewnić skuteczne leczenie i wsparcie dzieciom, które zmagają się z problemami emocjonalnymi.

Podsumowanie

Podczas gdy technologia i media społecznościowe mogą przynieść dzieciom wiele korzyści, w tym zwiększony dostęp do informacji i kontaktów społecznych, nadmierne korzystanie z nich może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie. Rodzice i opiekunowie muszą wyznaczać granice i limity korzystania przez dzieci z technologii i mediów społecznościowych, zachęcać je do angażowania się w działania offline, i w razie potrzeby szukać wsparcia u specjalistów ds. zdrowia psychicznego. Podejmując te kroki, rodzice i opiekunowie mogą pomóc zapewnić swoim dzieciom dobre zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Bibliografia:

Gentile, D. A., Lynch, P. J., Linder, J. R., & Walsh, D. A. (2004). The effects of violent video game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Journal of Adolescence, 27(1), 5-22.

Ginsburg, K. R., & Kinsman, S. B. (2010). Reaching Teens: Strength-Based Communication Strategies to Build Resilience and Support Healthy Adolescent Development. American Academy of Pediatrics.

Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 1237-1245.

Cookie Consent with Real Cookie Banner